فیلتر پیشرفته

اجاره مناسب مناسب مشاغل پزشکی و درمانی

06:45 1397-08-30

تهران, تهران

قیمت توافقی

متراژ 125 متر مربع

اجاره ى نیمى از مطب مبله

06:35 1397-08-30

تهران, تهران

رهن 15،000،000 تومان

اجاره 1،750،000 تومان

متراژ 75 متر مربع

اجاره مطب در 17 شهریور

06:23 1397-08-30

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 10،000،000 تومان

اجاره 1،600،000 تومان

متراژ 105 متر مربع

اجاره مطب بر خیابان عباسی

06:11 1397-08-30

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 15،000،000 تومان

اجاره 700،000 تومان

متراژ 65 متر مربع

اجاره یک اتاق از مطب - استان تهران

06:09 1397-08-29

تهران, تهران

قیمت توافقی

متراژ 20 متر مربع

اجاره مناسب مشاغل پزشکی

06:42 1397-08-30

تهران, تهران

رهن 0 تومان

اجاره 5،000،000 تومان

متراژ 70 متر مربع

اجاره مناسب برای مطب پزشکان

06:31 1397-08-30

آذربایجان غربی, ارومیه

رهن 5،000،000 تومان

اجاره 700،000 تومان

متراژ 70 متر مربع

اجاره مطب در ایل گلی

06:18 1397-08-30

آذربایجان شرقی, تبریز

قیمت توافقی

متراژ 200 متر مربع

اجاره یک اتاق از مطب - استان تهران

06:17 1397-08-29

تهران, تهران

قیمت توافقی

متراژ 18 متر مربع

اجاره مطب در ساختمان پزشکان شهریار

05:58 1397-08-29

تهران, تهران

قیمت توافقی

متراژ 65 متر مربع

اجاره مطب واقع در کوی بیمه اکباتان

06:38 1397-08-30

تهران, تهران

رهن 50،000،000 تومان

اجاره 4،000،000 تومان

متراژ 67 متر مربع

اجاره مطب در نبش چهار راه اول خ میرزای شیرازی

06:28 1397-08-30

آذربایجان غربی, ارومیه

رهن 2،000،000 تومان

اجاره 650،000 تومان

متراژ 60 متر مربع

اجاره مطب در ساختمان واقع در ایستگاه آخر شهرک شهید چمران(آخماقیه)

06:16 1397-08-30

آذربایجان شرقی, تبریز

رهن 5،000،000 تومان

اجاره 1،500،000 تومان

متراژ 200 متر مربع

اجاره مطب - استان تهران

06:12 1397-08-29

تهران, ری

رهن 20،000،000 تومان

اجاره 3،700،000 تومان

متراژ 100 متر مربع

اجاره مطب فعال صبح روزهای فرد....فقط گروه پزشکی - استان تهران

05:52 1397-08-29

تهران, تهران

رهن 0 تومان

اجاره 1،500،000 تومان

متراژ 82 متر مربع